Sang niveau 1-6

Niveau 1

Der arbejdes med den grundliggende støttefunktion , d.v.s. vejrtrækning , holdning og grounding.
Der arbejdes for en bevidst evne til afspænding samt for opbygning af kendskab til elevens “neutrale stemme” .
Der arbejdes teoretisk med stemmens anatomi. Pensum fra Lone Rørbech
“stemmebrugslære”.

Niveau 2

Der arbejdes bredere i stemmens registre.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.
Der øves bladsang f.eks. Claus jørgensen afsnit c.
Der arbejdes teoretisk med stemmens anatomi. Pensum fra Lone Rørbech
“stemmebrugslære”.

Niveau 3

Der arbejdes videre teoretisk med stemmens anatomi . Lone Rørbech “stemmebrugslære”
Eleven skal kunne transponere sange og akkompagnere sig selv og andre.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.

Niveau 4

Der arbejdes med et bredt varieret repertoire , herunder både lige og svingenes 8 dele.
Der arbejdes med fortolkning.
Der arbejdes med elevens personlige udtryk.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.
Der arbejdes videre teoretisk med stemmens anatomi . Lone Rørbech “stemmebrugslære”

Niveau 5

Et videre arbejde med elementerne tillært i forrige niveauer og færdiggørelse af dette.
Tillige arbejdes der med vokal improvisation.

Endvidere skal eleven op til følgende prøve:

1. Eleven akkompagnere sig selv til selvvalgt sang.
2. Synge en sang acapella
3. Elevens har i undervisningsforløbet gennemgået et pensum i stemmeteori.

Der aflægges en skriftlig prøve.
Den skriftlige eksamen foregår med danske betegnelser.
Eleven skal bestå teoridelen for at få eksamensbevis.

Niveau 6

Der arbejdes frem til en selvstændig og personlig , musikalsk og teknisk velfunderet eksamen.
Praktik og eksamen for hovedfagssangere på TRAX.

For at kunne bestå eksamen på niveau 6 skal eleven have fulgt en praktik periode , haft pædagogik samt have bestået eksamen i sangpædagogik.

Eksamen i sangpædagogik

Efter et superviseret forløb med sangkaniner og enkelt “kanin”, aflægger eleven eksamen i form af en undervisnings lektion , varighed 30 min. til max 45 min.
Eksaminanden vil blive bedømt ud fra sin evne til at arbejde og formidle såvel teknisk som  musikalsk til “kaninerne”.

Eksamen i sang, hovedfag:

Ved denne eksamen bedømmes elevens egne færdigheder som sanger.
Eleven bedømmes på baggrund af fremførelse af 3 sange som skal variere stilistisk.
Den enkelte elevs lærer sammensætter eksamensrepertoiret , dog at det bunder at:

a) En af sangene skal være en vise.
b) Samlet skal repertoiret variere stilistisk.
c) En sang vælges fra eleven i samråd med læreren.

Eleven går til eksamen live med band .
Der gives karakter efter 13-skalaen.