Sang niveau 1-6

Indenfor pensums ramme for sang niveau 1-6 gennemgår vi blandt andet holdning og grounding, bladsang, teoretisk stemmeføring og improvisation.

Vil du vide mere om niveauet for vores sangundervisning? Læs mere om indholdet på de enkelte niveauer nedenfor.

Niveau 1

Der arbejdes med den grundliggende støttefunktion , d.v.s. vejrtrækning , holdning og grounding.
Der arbejdes for en bevidst evne til afspænding samt for opbygning af kendskab til elevens “neutrale stemme” .
Der arbejdes teoretisk med stemmens anatomi. Pensum fra Lone Rørbech
“stemmebrugslære”.

Niveau 2

Der arbejdes bredere i stemmens registre.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.
Der øves bladsang f.eks. Claus jørgensen afsnit c.
Der arbejdes teoretisk med stemmens anatomi. Pensum fra Lone Rørbech
“stemmebrugslære”.

Niveau 3

Der arbejdes videre teoretisk med stemmens anatomi . Lone Rørbech “stemmebrugslære”
Eleven skal kunne transponere sange og akkompagnere sig selv og andre.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.

Niveau 4

Der arbejdes med et bredt varieret repertoire , herunder både lige og svingenes 8 dele.
Der arbejdes med fortolkning.
Der arbejdes med elevens personlige udtryk.
Forskellige funktioner bevidstgøres og øves.
Der arbejdes videre teoretisk med stemmens anatomi . Lone Rørbech “stemmebrugslære”

Niveau 5

Et videre arbejde med elementerne tillært i forrige niveauer og færdiggørelse af dette.
Tillige arbejdes der med vokal improvisation.

Endvidere skal eleven op til følgende prøve:

1. Eleven akkompagnere sig selv til selvvalgt sang.
2. Synge en sang acapella
3. Elevens har i undervisningsforløbet gennemgået et pensum i stemmeteori.

Der aflægges en skriftlig prøve.
Den skriftlige eksamen foregår med danske betegnelser.
Eleven skal bestå teoridelen for at få eksamensbevis.

Niveau 6

Der arbejdes frem til en selvstændig og personlig , musikalsk og teknisk velfunderet eksamen.
Praktik og eksamen for hovedfagssangere på TRAX.

For at kunne bestå eksamen på niveau 6 skal eleven have fulgt en praktik periode , haft pædagogik samt have bestået eksamen i sangpædagogik.

Eksamen i sangpædagogik

Efter et superviseret forløb med sangkaniner og enkelt “kanin”, aflægger eleven eksamen i form af en undervisnings lektion , varighed 30 min. til max 45 min.
Eksaminanden vil blive bedømt ud fra sin evne til at arbejde og formidle såvel teknisk som  musikalsk til “kaninerne”.

Eksamen i sang, hovedfag:

Ved denne eksamen bedømmes elevens egne færdigheder som sanger.
Eleven bedømmes på baggrund af fremførelse af 3 sange som skal variere stilistisk.
Den enkelte elevs lærer sammensætter eksamensrepertoiret , dog at det bunder at:

a) En af sangene skal være en vise.
b) Samlet skal repertoiret variere stilistisk.
c) En sang vælges fra eleven i samråd med læreren.

Eleven går til eksamen live med band .
Der gives karakter efter 13-skalaen.