Rytmik niveau 1-6

Fagene rytmik og rytmelære er to uafhængige fag, der begge skal beståes ved en fælles 

Prøve for at gå videre til næste niveau.

Rytmik er bevægelse og spil i praksis.
Rytmelære er den teoretiske forståelse af rytmernes opbygning, nodelære etc. 

Niveau 1

Rytmik:
Groove, koordination og imitation. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære.

Rytmelære:
Indføring i taktartsbegrebet.
Indføring i nodeværdierne; helnoder, halvnoder, fjerdelsnoder, ottendelsnoder og deres pauser. Sekstendelsnoder i simple sammensætninger med pauser, ottendedelstrioler og deres pauser, samt punkteringer. Taktarter: 2/4, 3/4 og 4/4. Rytmediktat.

Indføring i stilarter såsom jazz, rock, latin etc.

Niveau 2

Rytmik:
Groove, koordination og imitation. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære.

Rytmelære:
Videre arbejde med fjerdedele, ottendedele, ottendedelstrioler og sekstendedele i mere komplekse sammenhænge, f.eks. med synkoper og overbindinger. Desuden halvnodetrioler, fjerdedelstrioler og deres pauser. Desuden lette sekstendedelstrioler og jazzificering af ottendedelsrytmer.
Taktarterne udvides med 6/8 og 12/8. Rytmediktat også fra musikeksempler.

Niveau 3

Rytmik:
Groove, koordination, imitation og improvisation. Pulsskift. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære.

Rytmelære:
Komplicerede rytmefigurer med tidligere lærte rytmer. Sekstensdelstrioler samt toogtredivtedele. Taktarter: Der åbnes for arbejde i alle taktarter.
Simple to-håndsrytmer. Alla breve og alla breve shuffle. Overvejende diktat fra musikeksempler.

Niveau 4

Rytmik:
Groove, koordination, imitation og improvisation. Pulsskift. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære.

Rytmelære:
Rytmefigurer i polyrytmiske sammenhænge, kvarttoler, kvintoler og simple temposkift.
Taktartskift mellem 2/4, 3/4, 4/4 og 5/4. Mere komplekse alla breve, samt sværere tohåndsrytmer. Diktat fra musikeksempler.

Niveau 5/6

Rytmik:
Afrikanske, latin og cubanske rytmer.
Uafhængighedsøvelser (4-way independence), mere komplekse break- og pulsøvelser.

Rytmelære:
Aflytningsopgaver af komplicerede rytmer og arrangementer.