Rytmik niveau 1-6

Med rytmikundervisning kan du få skabt et solidt fundament for din musikalske forståelse. Gennem praktisk og teoretisk undervisning får du bl.a. indblik i gentagelsesmønstre og motiver, tempo, betoning og groove.

Fagene rytmik og rytmelære er to uafhængige fag, der begge skal beståes ved en fælles prøve for at gå videre til næste niveau. I rytmikken er fokus på bevægelse og spil i praksis, mens rytmelære er den teoretiske forståelse af rytmernes opbygning, nodelære etc.

Vil du vide mere om undervisningsniveauet? Læs mere om indholdet på de enkelte niveauer nedenfor.

Niveau 1

Rytmik
Groove, koordination og imitation. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære

Rytmelære
Indføring i taktartsbegrebet
Indføring i nodeværdierne; helnoder, halvnoder, fjerdelsnoder, ottendelsnoder og deres pauser. Sekstendelsnoder i simple sammensætninger med pauser, ottendedelstrioler og deres pauser, samt punkteringer. Taktarter: 2/4, 3/4 og 4/4. Rytmediktat

Indføring i stilarter såsom jazz, rock, latin og mange flere

Niveau 2

Rytmik
Groove, koordination og imitation. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære

Rytmelære
Videre arbejde med fjerdedele, ottendedele, ottendedelstrioler og sekstendedele i mere komplekse sammenhænge, f.eks. med synkoper og overbindinger. Desuden halvnodetrioler, fjerdedelstrioler og deres pauser. Desuden lette sekstendedelstrioler og jazzificering af ottendedelsrytmer.
Taktarterne udvides med 6/8 og 12/8. Rytmediktat også fra musikeksempler

Niveau 3

Rytmik
Groove, koordination, imitation og improvisation. Pulsskift. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære

Rytmelære
Komplicerede rytmefigurer med tidligere lærte rytmer. Sekstensdelstrioler samt toogtredivtedele. Taktarter: Der åbnes for arbejde i alle taktarter.
Simple to-håndsrytmer. Alla breve og alla breve shuffle. Overvejende diktat fra musikeksempler

Niveau 4

Rytmik
Groove, koordination, imitation og improvisation. Pulsskift. Rytmer svarende til indholdet i rytmelære

Rytmelære
Rytmefigurer i polyrytmiske sammenhænge, kvarttoler, kvintoler og simple temposkift
Taktartskift mellem 2/4, 3/4, 4/4 og 5/4. Mere komplekse alla breve, samt sværere tohåndsrytmer. Diktat fra musikeksempler

Niveau 5/6

Rytmik
Afrikanske, latin og cubanske rytmer
Uafhængighedsøvelser (4-way independence), mere komplekse break- og pulsøvelser

Rytmelære
Aflytningsopgaver af komplicerede rytmer og arrangementer