Musikteori niveau 1-6

Niveau 1

Indføring i notation I.
– herunder:

Indføring i nodesystemet – grundbog Claus Jørgensen “Noder, toner, rytmer”
(derunder nodesystemet specifikt, tonearter – kvintcirkel, metrum, samtlige nøgler, terminologi dvs. nodesystemet på dansk, tysk, engelsk.

Benævnelse af samtlige intervaller samt deres opløsning (dermed elementær indføring i funktioner: dominant- tonika og deslige)

Benævnelse af tre- og firklange (klassisk såvel som Jazz)

Indføring i becifringer og udvidelser op til 7-klange

Læsning i både diskant og basnøgle

Overtonesystemet – grundbog: “Atlas Musik” Munksgaard.

Niveau 2

Funktionsanalyse I.
– herunder:

 1. Det diatoniske system/diatoniske funktioner
 2. Trinanalyse
 3. Bidominantiske funktioner
 4. Enkel modulation (inden for det diatoniske system)
 5. Indføring i de grundlæggende kadenceformer
 6. Melodisk analyse

Notation II.
– herunder:

 1. Kirketonearter
 2. Skalalære (de mest brugte)

Musikhistorie.
– herunder:

Gennemgang af de væsentligste perioder i musikkens historie fra grækerne til i dag. 

Niveau 3

 1. Enkel Koralharmonisering med indhold svarende til Svend Westergaards harmonilære.
  Niveautesten indeholder en udfyldningskoral, hvor sopran, bas og funktioner er opgivet. Her forekommer parallelakorder, bidominanter og modulation. Desuden laves en mindre koralopgave, ca. 8 takter, hvor kun sopranstemmen er opgivet. Eleverne har en uges forberedelse til denne del af testen. Den resterende del af testen vil indeholde analyseopgaver af koralafsnit.
 2. Funktionsanalyse
 3. Akkord-skala relation
  Mol-dur udveksling – alle 3 molskalaer behandles. Kromatiske funktioner (alterationer af dominant og subdominant, simple voicings og forberedelse til klavearr. Elementær formlære inden for rytmisk musik.

Niveautest indeholder funktionsanalyse af progressioner i sværhedsgrad svarende til “Moments Notice” af Coltrane. Mindst en af opgaverne er noteret i klaversystem med op til 6-klange, hvor becifringer med udvidelser også skal bestemmes. Testen indeholder også skalabestemmelse og notation (eks. “skriv E-frygisk #2”).

Niveau 4

Harmonisering af melodi.

Reharmonisering.

Analyse af forskellige stilarter med relevans for rytmisk musik. Indføring i blokharmonisering.

Arrangering af grooves for rytmegruppe. Improvisationsteknikker og melodik.

Niveau 5

Kontrapunkt I.
(Grundbog: “Counterpoint I” – Berklee)

Arrangement I.
– herunder

 1. Instrumentkundskab
 2. Arrangementsteknikker – Bill Dobbins, Berklee, Sebesky, Grove, Delamont
 3. Blokharmonisering forsat drop 2 og 4. 4th tone voicings/pentatonharmonisering.

Niveau 6

Arrangement II.

 1. Arrangementsteknikker – Berklee, Sebesky, Grove, Delamont og “Inside the Score”. Fortsættelse af arrangement I.