Hørelære niveau 1-6

Rammen for undervisningen fra niveau 1-6 er et teoretisk og praktisk udvalg, som kobler de klanglige oplevelser med lytteøvelser, rytmik og sang så du kan orientere dig harmonisk og tonalt i musikken.

Vil du vide om niveauet for hørelæreundervisning? Læs mere om indholdet på de enkelte niveauer  nedenfor.

Niveau 1

Alle intervaller inden for en oktav (spilles med den dybe tone først og ikke samtidig).

Bladsang og diktat, pentatont og dur-diatonisk på do-re-mi (solmisation).

Skalaer
1 Dur, durpentaton, ren mol, molpentaton og bluesskala

Akkorder
1 Dur, mol, formindsket, forstørret samt sus-treklange i grundstilling

Niveau 2

Alle intervaller inden for en oktav op eller ned og samklingende

Bladsang og diktat, med vægt på moldiatonik (solmisation)

Akkorder
2 Durtreklang i omvendinger
Firklange i grundstilling (maj7, 7, mol7, molmaj7)

Skalaer
2 Harmonisk mol, melodisk mol, mixolydisk og dorisk:
Harmonik 1 Introduktion til simple diatoniske akkordprogressioner

Niveau 3

Introduktion til intervaller større end en oktav
Bladsang og diktat, dur og mol diatonik med kromatiske gennemgangstoner
Syng og genkend samtlige kirketonearter (kun som skalaer)

Akkorder
3 Moltreklang i alle omvendinger.
Firklange i grundstilling (mol7b5, sus7, +7, dim, 6, mol6)

Skalaer
3 Frygisk, lydisk, lokrisk.
Harmonik 2 Simple diatoniske akkordprogressioner med bidominanter

Niveau 4

Intervaller inden for 2 oktaver op og ned samt samklingende
Bladsang og diktat, dur og mol m. bi-dominater samt kirketonale melodier

Akkorder
4 Samtlige 5-klange i grundstilling

Skalaer

4 Ottetone HW, ottetone WH, Mixo b9b13, lydisk b7
Transskription 1 Melodi + akkorder eller baslinie

Niveau 5

Bladsang og diktat, intervalkæde af ikke-diatoniske intervaller

Akkorder
5 Upper structure/overlejrede 3-klange (D over Cmaj, F# over A7 osv.
Transskription 2 Tostemmige arrangementer
a) Enkle solotransskriptioner
b) Enkle rock og jazzstandards (afsluttende hjemmeopgave i enten a eller b)

Niveau 6

Bladsang og diktat, atonal
Transskription 3
a) Solotransskriptioner
b) Rock og jazzstandards (afsluttende hjemmeprojekt i enten a eller b)