Guitar niveau 1-6

Niveau 1

Skalaer:

Durskala i 7 positioner C-dur på tonenavne.1-str.øvelser.
Introduktion til ren mol, pentatonik, bluesskala.

Arpeggio:

Diatoniske 4 klange (Grundstilling). Dur, mol, forst./formin. treklange i omvendinger.


Akkorder:

Barrégreb E og A form (maj7, mol7, 7, mol7b5, sus4, 9, mol9, 6, mol6).
Enkelt rytmespil og fingerspil, eller lettere klassiske stykker.

Imitation/ Prima Vista:

To takter melodi med fjerdedelsnoder, samt Berkeley læseøvelse “5-positions ascending“.

Improvisation:

Over 12 takters blues eller Tonal kadence.

Repertoire:

Mindst 3 numre og en etude.

Niveau 2

Skalaer:

Durskala i 7 positioner i samtlige tonearter på navne.
Introduktion til harm. og mel. mol, dorisk og mixolydisk.

Rytmiske grupperinger i trioler og 1/16-dele(Sekvenser).

Arpeggio:

Maj7, mol7, mol7b5, 7, i to oktaver fra E og A strengen.
For akustisk/klassisk også højrehånds-etuder og fingerspil, f.eks Carcassi
ametude og 6-tol em-etude.

Blues og ragtime-fingerpicking.

Akkorder:

Dim7, 7#5,9, mol9, 7#9. Voicing: “små” akkorder og omvendinger efter ledetone- princip (ex.7 -3/3-1).

Imitation/Prima vista:

To takters melodi (Fjerdedele/ottendele) i position. Berkeley læseøvelse i f.eks Bb og Eb.

Improvisation:

II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser.

Repertoire:

Mindst 3 numre, heraf en “Chord/melody” og en etude udenad.

Niveau 3

Skalaer:

Harmonisk mol i 7 positioner.
Introduktion til frygisk, lydisk, locrisk, spansk 8-tone.

Arpeggio:

Harmonisk mol 4-klange,samt f.eks Villa-Lobos etude
nr.1.
For akustisk/klassisk:videreføring af højrehåndsteknikker og akkompagnement-modeller.

Akkorder:

Topnotevoicing (omvendinger) (maj7, mol7, 7, mol7b5 ) til 1. og 2. streng.

Imitation/ Prima vista:

Bladlæs og spil over akkordprogression (ikke for svær standard) eller modal musik som f.eks. “So what”(Davis) eller John Mclaughlin: “Meeting of the Spirits”.

Improvisation:

II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser.

Repertoire:

Mindst 4 numre, heraf to Solo-arr. og en etude udenad.

Niveau 4

Skalaer:

Alle kirketone-arter og øvrigt introducerede skala’er lagt ud med grundtone fra E, A, D og G-strengen.
Introduktion til “modes” på mel. mol, Altereret, 8- tone, Mixb9b13, Lydb7.

Skala’er lagt ud i et-, to- og tre- strengsmønstre over hele gribebrættet.

Arpeggio:

Solo/stykke hvor arpeggios indgår, ex. Django Reinhardt, Ulf Wakenius, Joe Pass, Villa-Lobos, George, Benson, Scofield , John Mclaughlin o.a.

Akkorder:

Videreføring af div. voicingmodeller.Soloarrangementer.
Omvendinger af II-V-I topvoice til E og H-strengen.
For klassisk/akustisk:deciderede flerstemmige solo-stykker. Evt. latin-amerikansk eller flamenco.

Imitation/Prima vista:

Imitation af linier med kromatik. Bladlæsning af 12 takter (incl. synkoper, 16-dele).

Improvisation:

Opløsning af akkordprogressioner til arpeggios i tid over en “standard” samt brug af nævnte arpeggios og skalaer på en “musikalsk måde”.

Repertoire:

4 numre på teknisk højniveau og en etude, f.eks Berkeleys Wholetone exempler. Mindst en i “skæv taktart”. Mindst 2 soloarrangementer og en skriftlig opgave.

Niveau 5

Skalaer:

Skalamæssige koncepter ex:”lydian chromatic concept”.
Russel/John Mclaughlin/Ramon Ricker, Spansk- frygisk, indisk o.a.Rytmisk gruppering i 5, 6, 7, 9, 10.

Sekvens-figurer.
Metoder som f.eks. Jerry Berbergonzi, Ralph Towner, sekventielle teknikker, overtonerækken o.a.

Per Nørgaard, minimalisme.

Arpeggio:
5-klangs arpeggios, hybridakkorder, kvartstabler, clusters.
Poly-akkordisk bevidsthed.

Akkorder:
Skriftlige opgaver: Soloarrangementer m. topvoicing. Analyser af f.eks Bach og Parker.

Imitation/Prima vista:

Imitation af “Boppede “linier. Bladlæsning af standards.

Imitation:
2 takter i dur og mol med kromatiske forløb og i samtlige kirketonearter

Repertoire:

3 soloarrangementer og en aflyttet/indlært solo .(Stern, (Al Di Meola, Mclaughlin, Wes Montgomery, Bach o.a.).

Niveau 6

Integration:
Specialisering i en stilart eller præsentation af all-round stilkendskab.
Skriftlig kompositions/arrangementsopgave eller aflytnings-opgave på højniveau: Afslutningsopgave/Speciale.

Repertoire:
Relevante eksempler på specialisering, på koncertniveau.