Guitar niveau 1-6

Rammen for vores undervisning i guitar niveau 1-6 er et omfattende repertoire, som består af utallige numre fra rock, jazz, latin, flamenco, fusion, blues og klassisk.

Både praktisk og teoretisk vil vi arbejde med akkorder, klang, skalaer, improvisation og meget mere. Vi spiller navne som Django Reinhardt og John Mclaughlin, og stykker fra hele verden for at åbne guitarens univers op.

Vil du vide mere niveauet for underviningen i guitar? Læs mere om indholdet på de enkelte niveauer nedenfor.

Niveau 1

Skalaer
Durskala i 7 positioner C-dur på tonenavne. 1-str. øvelser
Introduktion til ren mol, pentatonik, bluesskala

Arpeggio
Diatoniske 4 klange (Grundstilling). Dur, mol, forst./formin. treklange i omvendinger

Akkorder
Barrégreb E og A form (maj7, mol7, 7, mol7b5, sus4, 9, mol9, 6, mol6).
Enkelt rytmespil og fingerspil, eller lettere klassiske stykker

Imitation/ Prima Vista
To takter melodi med fjerdedelsnoder, samt Berkeley læseøvelse “5-positions ascending

Improvisation
Over 12 takters blues eller Tonal kadence

Repertoire
Mindst 3 numre og en etude

Niveau 2

Skalaer
Durskala i 7 positioner i samtlige tonearter på navne.
Introduktion til harm. og mel. mol, dorisk og mixolydisk.

Rytmiske grupperinger i trioler og 1/16-dele(Sekvenser).

Arpeggio
Maj7, mol7, mol7b5, 7, i to oktaver fra E og A strengen.
For akustisk/klassisk også højrehånds-etuder og fingerspil, f.eks Carcassi
ametude og 6-tol em-etude.

Blues og ragtime-fingerpicking.

Akkorder
Dim7, 7#5,9, mol9, 7#9. Voicing: “små” akkorder og omvendinger efter ledetone- princip (ex. 7 -3/3-1).

Imitation/Prima vista
To takters melodi (Fjerdedele/ottendele) i position. Berkeley læseøvelse i f.eks Bb og Eb.

Improvisation
II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser.

Repertoire
Mindst 3 numre, heraf en “Chord/melody” og en etude udenad.

Niveau 3

Skalaer
Harmonisk mol i 7 positioner
Introduktion til frygisk, lydisk, locrisk, spansk 8-tone

Arpeggio
Harmonisk mol 4-klange, samt f.eks Villa-Lobos etude nr.1.
For akustisk/klassisk: videreføring af højrehåndsteknikker og akkompagnement-modeller

Akkorder
Topnotevoicing (omvendinger) (maj7, mol7, 7, mol7b5 ) til 1. og 2. streng

Imitation/ Prima vista
Bladlæs og spil over akkordprogression (ikke for svær standard) eller modal musik som f.eks. “So what”(Davis) eller John Mclaughlin: “Meeting of the Spirits”

Improvisation
II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser

Repertoire
Mindst 4 numre, heraf to Solo-arr. og en etude udenad

Niveau 4

Skalaer
Alle kirketonearter og øvrigt introducerede skalaer lagt ud med grundtone fra E, A, D og G-strengen
Introduktion til “modes” på mel. mol, Altereret, 8- tone, Mixb9b13, Lydb7

Skalaer lagt ud i et-, to- og tre- strengsmønstre over hele gribebrættet

Arpeggio
Solo/stykke hvor arpeggios indgår, ex. Django Reinhardt, Ulf Wakenius, Joe Pass, Villa-Lobos, George, Benson, Scofield , John Mclaughlin o.a

Akkorder
Videreføring af div. voicingmodeller. Soloarrangementer
Omvendinger af II-V-I topvoice til E og H-strengen
For klassisk/akustisk: deciderede flerstemmige solo-stykker. Evt. latin-amerikansk eller flamenco

Imitation/Prima vista
Imitation af linier med kromatik. Bladlæsning af 12 takter (inkl. synkoper, 16-dele)

Improvisation
Opløsning af akkordprogressioner til arpeggios i tid over en “standard” samt brug af nævnte arpeggios og skalaer på en “musikalsk måde”

Repertoire
4 numre på teknisk højniveau og en etude, f.eks Berkeleys Wholetone exempler. Mindst en i “skæv taktart”. Mindst 2 soloarrangementer og en skriftlig opgave

Niveau 5

Skalaer
Skalamæssige koncepter ex: “lydian chromatic concept”.
Russel/John Mclaughlin/Ramon Ricker, Spansk- frygisk, indisk o.a. Rytmisk gruppering i 5, 6, 7, 9, 10

Sekvens-figurer. Metoder som f.eks. Jerry Berbergonzi, Ralph Towner, sekventielle teknikker, overtonerækken o.a.

Per Nørgaard, minimalisme.

Arpeggio
5-klangs arpeggios, hybridakkorder, kvartstabler, clusters.
Poly-akkordisk bevidsthed

Akkorder
Skriftlige opgaver: Soloarrangementer m. topvoicing. Analyser af f.eks Bach og Parker

Imitation/Prima vista
Imitation af “Boppede “linier. Bladlæsning af standards

Imitation
2 takter i dur og mol med kromatiske forløb og i samtlige kirketonearter

Repertoire
3 soloarrangementer og en aflyttet/indlært solo. (Stern, (Al Di Meola, Mclaughlin, Wes Montgomery, Bach o.a.)

Niveau 6

Integration
Specialisering i en stilart eller præsentation af all-round stilkendskab.
Skriftlig kompositions- og arrangementsopgave eller aflytningsopgave på højniveau: Afslutningsopgave/speciale

Repertoire
Relevante eksempler på specialisering på koncertniveau